แนะนำพนักงานใหม่เดือนตุลาคม 2563

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแนะนำพนักงานใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2563

นางสาวสุพัฒน์กุล ภัคโชค
สังกัดฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
คำสั่งแต่งตั้งพนักงาน คลิก

ขอต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่ครอบครัว สสวท. We are IPST ด้วยความยินดีค่ะ