เลื่อนตำแหน่งพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแสดงความยินดีกับนางเหมือนฝัน เยาว์วิวัฒน์

ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากนักวิชาการอาวุโส เป็นตำแหน่งผู้ชำนาญ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ตามระเบียบสถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกลุ่มวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

คำสั่งแต่งตั้ง คลิก

รวมผลงานการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง คลิก