เลื่อนตำแหน่งพนักงาน

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแสดงความยินดีกับนางสาวกนกนันทน์ ไสไทย

ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากนักวิชาการ เป็นตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกลุ่มวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

คำสั่งแต่งตั้ง คลิก
รวมผลงานการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง คลิก