เลื่อนตำแหน่งพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแสดงความยินดีกับนางสุทธิดา เชื่อมกลาง


ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากนักวิชาการอาวุโส เป็นตำแหน่งผู้ชำนาญ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ตามระเบียบสถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกลุ่มวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น


คำสั่งแต่งตั้ง คลิก
รวมผลงานการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง คลิก