แนะนำพนักงานใหม่

นางสาวพิชชากร อุดมสาลี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ฝ่ายส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 เมษายน 2567
คำสั่งแต่งตั้ง คลิก

ขอต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่ครอบครัว สสวท. We are IPST ด้วยความยินดี