รณรงค์ใช้สื่อและตราสัญลักษณ์ 50 ปี สสวท. ภายในองค์กร ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

     เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบรอบ 50 ปี ที่จะมาถึงในวันที่ 16 มกราคม 2565 คณะทำงานจัดงานสถาปนา สสวท. ครบรอบ 50 ปี ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากร สสวท. ทุกท่านโปรดให้ความร่วมมือในการใช้สื่อและตราสัญลักษณ์ 50

Read more