ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดความสุข” ครั้งที่ 3

09.30 – 11.00 น.     ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. ลงทะเบียนเข้างาน (รับของที่ระลึก อาหารว่างและเครื่องดื่ม คูปองอาหารกลางวัน) เสวนาพาเพลินในหัวข้อ “IPST Guru

Read more