สายที่ 1 ชื่นชมธรรมชาติ ศึกษาศาสตร์พระราชา ปรุงยาสมุนไพร ตัดต่อพืชสวน ชวนกันไปเขาหินซ้อน

กำหนดการ

07.30 น.                  ออกเดินจาก สสวท. เส้นทางมอเตอร์เวย์ – 304

8.30 น.                    จุดพักรถ (ปั๊มบ้านโพธิ์)

09.00 – 10.00 น.   ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

                                 – ฟังบรรยายสรุปประวัติ

10.30 – 11.30 น.   นั่งรถรางชมสถานที่

11.30 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.   Workshop ต่อกิ่งมะมาว หรือทำยาหม่อง

14.00 – 16.30 น.   กลับที่พักโรงแรมพูลแมน พัทยา จี

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน

รายชื่อผู้ดูแลประจำรถ

คันที่ 1

  1. รัฐานันท์  พันทวีศักดิ์
  2. ยุวรีย์  พันทวีศักดิ์
  3. อวยชัย  นีละกาญจน์
  4. ดนิตา  ชื่นอารมณ์
  5. สายชล เส็งหนองแบน

คันที่ 2

  1. นิรมล  สุวรรณละออง
  2. อัญทิวา  ไสตะภาพ
  3. โสภา  ปัฐน์บวรมงคล
  4. สรัญรส  คงแก้ว
  5. ณัฏฐา  แจ่มใส

ที่มา

http://www.museumthailand.com/Regional_Observatory_for_the_Public_Chachoengsao

http://www.khaohinsorn.com/newweb/index.php

https://pantip.com/topic/35912567

https://th.readme.me/p/13232