แนะนำพนักงานใหม่เดือนกันยายน 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแนะนำพนักงานใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2561 นายยศินทร์ กิติจันทโรภาส ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ (คำสั่งแต่งตั้งพนักงาน คลิก)

ขอต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่ครอบครัว สสวท. We are IPST ด้วยความยินดีค่ะ