เลื่อนตำแหน่งพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแสดงความยินดีกับนางสาวลลิดา  อ่ำบัว พนักงานตำแหน่งนักวิชาการโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลกได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากนักวิชาการ เป็นตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป