เลื่อนตำแหน่งพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแสดงความยินดีกับนายอนุชิต  อารมณ์สาวะ พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากนักวิชาการ เป็นตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส ตั้งแต่วันที่  28 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป