การพัฒนาทีมงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ We are IPST รุ่นที่ 15 (28/11/2561)