กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบรอบ 47 ปี

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบรอบ 47 ปี ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 โดยการจัดกิจกรรมในงานประกอบไปด้วยพิธีทางสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมเป็นเกียรติแก่เพื่อนพนักงานในพิธีมอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุการปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 10 ปีและ 20 ปี และร่วมทำบุญบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช และมูลนิธิคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี

  1. นายนวพล กาบแก้ว
  2. นายศิริพล วุ่นพันธ์

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานครบ 20 ปี

  1. นางเมธัสดา ทิพย์จริยาอุดม
  2. นางเชาว์รัตน์ ทวีวิวัฒน์สกุล
  3. นางสินีนาฎ ทาบึงกาฬ
  4. นายพีรพัฒน์ ผิวผา
  5. นายสมเกียรติ เพ็ญทอง
  6. นาวสาวเขมวดี พงศานนท์
  7. นางสาวประวีณา ติระ
  8. นายถนิม ทิพย์ผ่อง

    

              

              

 

กำหนดการกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบรอบ 47 ปี

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

———-

07.45 น.          พระสงฆ์เดินทางถึง พิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์ ร่วมถวายภัตตาหารเช้า เครื่องปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์สวดให้พร ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์นิดา สะเพียรชัย

09.00 น.          ผู้บริหาร บุคลากร สสวท. อดีตพนักงาน และแขกที่มาร่วมงานร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ชั้นล่าง อาคารอำนวยการ

09.30 น.          พิธีมอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุการปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 10 ปีและ 20 ปี โดยประธานกรรมการ สสวท. (ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า) ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์นิดา สะเพียรชัย

10.00 น.          ประธานกรรมการ สสวท. พบพนักงาน

10.45 น.          พิธีมอบรางวัลกิจกรรม สสวท. ร่วมใจลดใช้พลาสติก โดยผู้อำนวยการ สสวท. (ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์)

11.00 น.          รับของที่ระลึก ร่วมทำบุญบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช และมูลนิธิคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน

รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ค็อกเทล) บริเวณชั้นล่าง อาคารอำนวยการ

 

หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม