เลื่อนตำแหน่งพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแสดงความยินดีกับนางน้ำทิพย์  จรรยาธรรม พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิจัยการศึกษาและพัฒนาการวัดและประเมินผล ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากนักวิชาการ เป็นตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2562 เป็นต้นไป