แนะนำพนักงานใหม่เดือนเมษายน 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแนะนำพนักงานใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2562

นายธเณศ เกิดแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการ
สังกัดสาขาเคมีและชีววิทยา
คำสั่งแต่งตั้งพนักงาน คลิก

ขอต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่ครอบครัว สสวท. We are IPST ด้วยความยินดีค่ะ