ขอเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมกัน ส่งคลิปวิดีโอ TikTok ในหัวข้อ IPSTStaffxTikTok ในกิจกรรม “WE LOVE IPST” ปี 3 “IPST Tik Tok #IPSTChallenge”

          ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรร่วมกับฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรจะจัดกิจกรรม “WE LOVE IPST” ปี 3 “IPST Tik Tok #IPSTChallenge” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมกันส่งคลิปวิดีโอ TikTok ในหัวข้อ IPSTStaffxTikTok เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของ สสวท. สื่อสารเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งต่อความรักความผูกพันที่ดีในหน่วยงาน สาขา ฝ่าย และสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านผลงานและบริการของ สสวท. โดยใช้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน ครู และบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งเชิญชวนให้ใช้สื่อและผลิตภัณฑ์ของ สสวท. เริ่มส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2564 ประกาศผลและมอบรางวัลวันที่ 31 มีนาคม 2564 รายละเอียดดังแนบ

กติกาการส่งประกวด

  1. ประเภทรางวัลที่ส่งประกวด 3 ประเภท ได้แก่
    1.1 ประเภทที่ 1 สื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของ สสวท. ผ่านการสื่อสารความรักความผูกพันและประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมในหน่วยงาน สาขา ฝ่าย (#WELOVEIPST01)
    1.2 ประเภทที่ 2 สื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของ สสวท. ผ่านการสื่อสารวิทยาศาสตร์โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์กับครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป (#WELOVEIPST02)
    1.3 ประเภทที่ 3 สื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานและบริการของ สสวท. โดยเชิญชวนให้ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป ให้รู้จักและใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของ สสวท. เช่น Project-14 E-Book เป็นต้น (#WELOVEIPST03)
  2. อัพโหลดคลิปผลงานผ่านแอปพลิเคชัน TikTok พร้อมติดแฮชแท็กประเภทผลงานที่ต้องการส่งเข้าประกวดให้ถูกต้องทุกคลิป
  3. ส่งลิงก์ TikTok ผลงานดังกล่าวไปยังอีเมลล์ nthon@ipst.ac.th ภายในวันและเวลาที่กำหนด (1 คน หรือ 1 บัญชี TikTok สามารถส่งได้มากกว่า 1 คลิป)

เกณฑ์การตัดสินรางวัล

          ตัดสินจากคะแนนโหวตของบุคลากร สสวท. (โหวตตั้งแต่ 16 – 30 มีนาคม 2564 ผู้ที่ร่วมโหวตจะได้รับพอยท์จากน้องเต็มใจ 1 พอยท์) *** ผู้ที่ได้รับรางวัล คือ คลิปวิดีโอ Tik Tok ที่มีคะแนนโหวตสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละประเภท***

รายละเอียดการประกวด
1. โครงการกิจกรรม We Love IPST ปี 3
2. Poster กิจกรรม