การเข้ารับฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ

 

การเข้ารับฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ

บุคลากร สสวท. รับวัคซีนเข็มที่ 2 โควต้ากระทรวงศึกษาธิการ
ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลาตามในใบนัดหรือใน Application   

 

บุคลากร สสวท. ที่ได้รับนัดหมายการฉีดวัคซีนในวันดังกล่าวให้เดินทางไปเอง 

 

บุคลากรที่ติดเชื้อโควิด-19

ให้ทำการเลื่อนการฉีดไปอีก 3 เดือน โดยนับจากวันที่รักษาหาย สามารถกรอกข้อมูลเลื่อนนัดได้ที่ลิงค์ 
– แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล และการเลื่อนนัดวัคซีน
https://forms.gle/j1nMWFuYGNu17Lms5 (เลื่อนได้ 1 ครั้ง)
– แนะนำการใช้งาน แอปพลิเคชัน vaccine บางซื่อ
https://www.youtube.com/watch?v=5mqa6iFf58w

หมายเหตุ บุคลากรที่ป่วยหรือไม่สามารถไปรับวัคซีนในวันดังกล่าวได้สามารถทำการเลื่อนนัดได้ 1 ครั้ง โดยกรอกแบบฟอร์มแก้ไขข้มูล และการเลื่อนนัดวัคซีนได้ที่ลิงค์ด้านบน

ประตูทางเข้า

ประตูที่ 2 สำหรับองค์กร/ หน่วยงาน

จุดรับบริการ

เช็คสิทธิจากบัตรประจำตัวประชาชน SMS ที่ได้รับการยืนยัน อย่าลืมใบนัด นำบัตรประจำตัวประชาชนและปากกาส่วนตัวไปด้วย (กรณีทำใบนัดหายสามารถใช้รายละเอียดการรับวัคซีนในแอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือแอปพลิเคชัน vaccine บางซื่อ แทนได้)

จุดที่ 1 ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน
จุดที่ 2 ลงทะเบียน เซ็นใบยินยอมรับวัคซีน รับใบนัดสีเขียว
จุดที่ 3 ฉีดวัคซีน
จุดที่ 4 พักรอสังเกตอาการ 30 นาที เมื่อครบกำหนดเวลาเดินไปหาเจ้าหน้าที่หน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร รับการแสตป์ให้กลับได้

หมายเหตุ ประตูเข้า – ออก จะเป็น One Way ไม่สามารถเดินย้อนกลับไปทางออกได้

การเดินทางไปยังสถานีกลางบางซื่อ

รถไฟฟ้า BTS ต่อรถ Shuttle bus ของ ขสมก. ได้ฟรี
– สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทางออก 3, 4
– สถานีหมอชิต ทางออก 4
– สถานีห้าแยกลาดพร้าว ทางออก 1

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ต่อ Shuttle bus ของ ขสมก. ได้ฟรี
– สถานีบางโพ ทางออก 1C
– สถานีเตาปูน ทางออก 1
– สถานีบางซื่อ ทางออก 2 (สามารถเดินผ่านสถานีรถไฟบางซื่อเดิมมาที่ด้านหลังสถานีเพื่อนั่ง Shuttle Bus วน ภายในสถานีเพื่อเข้าด้านหน้าได้)
– สถานีกำแพงเพชร ทางออก 3
– สถานีสวนจตุจักร ทางออก 3

Shuttle Bus ของ ขสมก. ฟรี ให้บริการเวลา 08.00 – 20.00 น.
– อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) – สถานีกลางบางซื่อ
– ท่าเรือบางโพ – สถานี MRT เตาปูน – สถานีกลางบางซื่อ
– วงกลมเซ็นทรัลลาดพร้าว – BTS หมอชิต – สถานีกลางบางซื่อ – สถานีขนส่งจตุจักร (หมอชิต 2)

รถเมล์
– สาย 50, 65, 97 (ปอ.)

รถส่วนตัว
– Google map ไปสถานีกลางบางซื่อ ที่จอดรถชั้นใต้ดิน

ข้อปฏิบัติสำหรับการฉีดวัคซีน