แนะนำพนักงานใหม่เดือนสิงหาคม 2565

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแนะนำพนักงานใหม่ประจำเดือนกันยายน 2565

นายจตุพล โถคนิตย์

ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 กันยายน 2565

ขอต้อนรับพนักงานใหม่เข้าสู่ครอบครัว สสวท. We are IPST ด้วยความยินดี

คำสั่งแต่งตั้ง คลิก