เลื่อนตำแหน่งพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแสดงความยินดีกับนายนิรมิษ เพียรประเสริฐ

ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากนักวิชาการอาวุโส เป็นตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ตามระเบียบสถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกลุ่มวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

รวมผลงานการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง
https://hrod.ipst.ac.th/promote