แนวปฏิบัติ และช่องทางติดต่อบุคลากรภายใน สสวท. และการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วง การปฏิบัติงานของ สสวท. ในสถานการณ์ COVID-19


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\hrod\wp-content\plugins\responsive-tabs\inc\rtbs-shortcode.php on line 38

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\hrod\wp-content\plugins\responsive-tabs\inc\rtbs-shortcode.php on line 64

ประกาศ สสวท. เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 1. ฉบับที่ 1 (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563)
  รายละเอียด คลิก
 2. ฉบับที่ 1.1 (วันที่ 1 มีนาคม 2563)
  รายละเอียด คลิก
 3. ฉบับที่ 2 (วันที่ 19 มีนาคม 2563)
  รายละเอียด คลิก
 4. การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (วันที่ 23 มีนาคม 2563)
  รายละเอียด คลิก
 5. ประกาศ สสวท. เรื่อง ขยายเวลาปิดที่ทำการชั่วคราวถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 (Update วันที่ 6 เมษายน 2563)
  รายละเอียด คลิก
 6. ประกาศ สสวท. เรื่อง ขยายเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 2 จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (วันที่ 29 เม.ย. 2563)
  รายละเอียด คลิก
 7. ประกาศ สสวท. เรื่อง การปฏิบัติงานของ สสวท. ในสถานการณ์ COVID-19 (ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563)
  รายละเอียด คลิก
 8. ประกาศ สสวท. เรื่อง การปฏิบัติงานของ สสวท. ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563)
  รายละเอียด คลิก
 9. ประกาศ สสวท. เรื่อง การปฏิบัติงานของ สสวท. ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 3 (ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563)
  รายละเอียด คลิก

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการในช่วงการ Work from Home ของสำนักบริหารและพัฒนาองค์กร

 

 

 

 

 


แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการในช่วงการ Work from Home ของสำนักนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


ช่องทางติดต่อบุคลากรภายใน สสวท. สำหรับการปฏิบัติงานของ สสวท. ในสถานการณ์ COVID-19


การให้บริการระบบเครือข่ายของ สสวท. สำหรับการปฏิบัติงาน Work from Home

 

ระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์

การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Infoma), ระบบ Oracle (BackOffice) และ File Sharing (Drive W , Drive X, Drive Y) ต้องทำการเปิดใช้งานโปรแกรม VPN ก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้

 

 

 

 • คู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams (ใช้สำหรับประชุม)
  – https://bit.ly/2UuLW3N

 

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศ (Helpdesk)
  – https://bit.ly/2Je1WSp