แนะนำพนักงานใหม่เดือนสิงหาคม 2565

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแนะนำพนักงานใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2565 นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการ ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ขอต้อนรับพนักงานใหม่เข้าสู่ครอบครัว สสวท. We are IPST ด้วยความยินดี คำสั่งแต่งตั้ง คลิก

Read more