แนะนำพนักงานใหม่เดือนตุลาคม 2563

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแนะนำพนักงานใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2563 นางสาวสุพัฒน์กุล ภัคโชคสังกัดฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรคำสั่งแต่งตั้งพนักงาน คลิก ขอต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่ครอบครัว สสวท. We are IPST ด้วยความยินดีค่ะ

Read more