แนะนำพนักงานใหม่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแนะนำพนักงานใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2562 นายสมเกียรติ ยังจีน ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม คำสั่งแต่งตั้งพนักงาน คลิก ขอต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่ครอบครัว สสวท. We are IPST ด้วยความยินดีค่ะ

Read more