แนะนำพนักงานใหม่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแนะนำพนักงานใหม่ ประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561

 • ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  เลขานุการ : นางเชาว์รัตน์ ทวีวิวัฒน์สกุล โทรศัพท์ : 02-3924021 ต่อ 1269
  คำสั่งแต่งตั้งพนักงาน คลิก

 • นายกฤชพล นิตินัยวินิจ
  ตำแหน่งนักวิชาการ
  สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย (เคมี)
  คำสั่งแต่งตั้งพนักงาน คลิก

ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว สสวท. We are IPST ด้วยความยินดีค่ะ